INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BLOG

THE RIGHT TO LIVE IN FREEDOM AND WITH DIGNITY
    
Internationaal recht: het recht op rebellie bij een parlementaire dictatuur

Deze maand beleeft Suriname een ongewone uitwerking van het recht op vrijheid van meningsuiting, maar tegelijkertijd wringt er iets fundamenteler van aard. Al 33 jaren worstelt het land met de ondermijning van het recht op een menswaardig bestaan. Niet alleen is het recht op leven een groep mensen ontnomen (o.a. de 8 decembermoorden), ook het recht op respect en erkenning van de menselijke waardigheid - en niet alleen van de nabestaanden maar voor een grote groep van de bevolking in het algemeen  - wordt vandaag de dag in Suriname met de voeten getreden.

TRIAS POLITICA EN DE TRIADE

Hegeliaans Rechtstatelijke oplossing: Gratie
    
Geen amnestie! Wel gratie, met tegenzin, doch rechtstatelijk zuiver met betrekking tot de lopende 8-decembermoordenstrafzaak en de daarvan in het verlengde liggende eindoordeel van de rechterlijke macht.

In Suriname zijn er thans twee botsende tegenstellingen in het maatschappelijk debat te ontwaren. Van belang is te weten welke botsende tegenstellingen (een these en antithese) dat zijn zodat dankzij het proces-analytisch model kenbaar te zijn als Deep Democracy (Lewis & Mindell) er een, vermeend, conflictoplossing (synthese) wordt geformuleerd. Een oplossing dat de rechtstaat in stand houdt is een conditio sine qua non (een door Jaggernath Lachmon veel gebruikte uitspraak), niemand mag dat verontzamen, en dus zal ieder ander, op een natuurlijk zeer verwrongen wijze toegepaste, oplossing in strijd zijn met de democratische rechtstaat. Democraten doen het laatste niet.

MOORD VAN DE SURINAAMSE DOLLAR

Als u denkt dat de depreciatie (let op: het is in de overgrote deel van de gevallen onjuist te spreken van devaluatie, omdat de waardedaling eerstens door de relevante marktfactoren wordt veroorzaakt waarna de Centrale Bank haar beleid daaraan aanpast door de verkondiging van nieuwe lagere omruilwaarden van de officiële wisselkoers [=devaluatie]) van de SRD alleen de schuld is van de huidige regeringsleider, dan begaat u een vergissing. De Surinaamse munt is sinds de onafhankelijkheid in 1975 in waarde gedaald. Dus ja, alle regeringen en machthebbers hebben gefaald in het scheppen van toenemende welvaart van de Surinaamse burger. Sterker nog, ze hebben voor 99 % van de burgers altijd een achteruitgang veroorzaakt.

ÉÉN-DIMENSIONAAL DENKEN: ONZE GOUDEN KERST

Gouden kerst

Bouterse, Abrahams en Wijnerman: 'jullie krijgen een gouden kerst'.
Wat bedoelen ze eigenlijk hiermee? Welnu, dankzij Ramdhin en Sew A Tjon ‘krijgt’ Suriname een aandelenbelang van 25% in Surgold N.V. (Newmont/Suralco/Alcoa) en 25% in Rosebel Gold Mine N.V. (Iamgold; verhoogd tot 30% inclusief bestaande 5%-belang).

Krijgen is kopen

Na een week komt het minder goede nieuws: ‘krijgen’ houdt in dat de Surinaamse Staat 1,35 miljard Surinaamse dollar ($ 402 miljoen) aan kapitaal moet investeren in de vorm van het aankopen van betreffende aandeelbelangen. (Dit is een minimale schatting want de aankoopprijs zal ongetwijfeld in US-dollars zijn vastgelegd en dat betekent bij devaluatie van de SRD dat we feitelijk meer Surinaamse dollars zullen moeten inleveren).
Dus krijgen is kopen om ons eigen goud om te zetten in geld.

GAJADIEN'S PIJLEN OP STAATSINKOMSTEN ZIJN ONGERICHT

Opmerkingen over het Starnieuws artikel van 3 december 2012 ”Oppositie richt pijlen op staatsinkomsten” waarin het oppositielid Asiskumar Gajadien (VHP-NF) de begroting 2013 bekritiseerd:

Opmerking 1. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben gesteld dan wel hebben geïmpliceerd:

”Volgens parlementariër Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) is het in historisch perspectief gezien nooit eerder zo geweest dat Suriname zoveel gegenereerd is uit de goud- en olie-industrie”

Uit het bericht valt niet op te maken welk bedrag uit de goud- en oliesector zou zijn gegenereerd.