INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De Wil van het Volk

De parrhêsia ofwel het vrijmoedig spreken over Suriname is bedoeld een weergave te geven van de feitelijke situatie van het overheidsbestuur, in het bijzonder het gedrag van de regering BA en De Nationale Assemblee inzake de opstelling en vaststelling van de begroting. De begroting is van wezenlijk belang voor het land omdat het de grondslag vormt van voorgenomen goed bestuur (’good governance’) en de realisatie van het door een volk verlangde te verbeteren levensstandaard: toename welvaart en welzijn. Wanneer een regering onjuiste begrotingen tot wet doet verheffen dan leidt dat tot de desastreuze gevolgen zoals te zien is in Griekenland, Italië en de landen waar de Arabische Lente zich heeft voorgedaan.Lees meer

De parrhêsia over Suriname

De parrhêsia over Suriname draagt de volgende kenmerken:
De meningen, gedachten en overtuigingen zijn gebaseerd op publiekelijk toegankelijke feiten en daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van de parrhêsia, namelijk  uit de feiten de bevindingen onvoorwaardelijk beschrijven;
Het voorgaande richt zich primair op de huidige realiteit en recente verleden. De toekomst wordt niet voorgeschreven, hoewel uit sommige contingente analyses een duidelijke voorspelling ten aanzien van de toekomst kan worden gedaan. Dit nu is niet de hoofdzaak; Lees meer

Begrotingsoverschot i.p.v. Begrotingstekort

Op 19 juli 2011, op het tijdstip 01.08 uur (in de nachtelijke uren),  is door het Surinaamse parlement na 104 uren en 15 minuten (stelling van de Assembleevoorzitter, mevrouw Drs. J. Geerlings-Simons)  te hebben gedelibereerd, de begroting voor het jaar 2011 aangenomen, waarbij 34 DNA-leden voor de begroting hebben gestemd en 13 leden tegen hebben gestemd Lees meer