INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Royalty Goudsector

Technocraat: De verantwoording van de royalty opbrengsten door de regering BA is in zijn geheel als onjuist te kwalificeren. De volgende data kunnen worden onderscheiden.

 

Royalty Goudsector

2010

2011

 

 

 

Rosebel Gold Mines (Iamgold) / Regering BA

     34.800.000

       61.600.000

Kleinschalig sector / Regering BA

     21.700.000

       28.400.000

Goudordening/Grassalco

                     0

                     0

 

     -------------

     --------------

Totaal Royalty verantwoord Regering BA

     56.500.000

     90.000.000

 

 

 

Winst-&Verliesrekening Rosebel/ Iamgold

     94.618.720

     147.619.804

Overige (zie boven) regering BA

     21.700.000

       28.400.000

 

   --------------

   ----------------

Totaal Minimaal Royalty Ontvangsten

   116.318.720

    177.019.804

 

 

 

Te Weinig verantwoord Regering BA

    59.818.720

       87.019.804

 

Technocraat: In de begrotingswetten uit de jaren 2007 tot en met 2009 is gebleken dat de Rubriekscode voor de royalty ontvangsten door de Staat niet voorkomt. In het begrotingsvoorstel van 2011 is voor het eerst de rubriekscode voor royalty ontvangsten vermeld. Kan dit betekenen dat de royalty opbrengsten van 2007 tot en met 2009 zijn verzwegen?

Technocraat: Een ander bijzonder feit betreft een berichtgeving afkomstig van de Deviezen Commissie. De Commissie stelde dat de kleinschalige goudsector in 2011 een marktwaarde had van SRD 3,1 miljard ($ 914 miljoen). In betreffende media-uiting stelt de Deviezen Commissie (waarschijnlijk in betrefende media-artikel door de journalist verkeerd vermeld) dat de royalty opbrengsten voor de staat SRD 30,8 miljoen is geweest. Ik herhaal, de regering stelde dat het SRD 28,4 miljoen heeft bedragen. Is het ontstane verschil een rekenfout of een leugen? Technocraat: Royaltyrechten worden geheven tegen een tarief van 2,5 % van de economische (markt-)waarde. Het is dan geloofwaardiger dat de royalty opbrengsten: 2,5 % van SRD 3,1 miljard ongeveer SRD SRD 76,5 miljoen had moeten zijn. De feiten duiden op malversaties. Wie willen jullie geloven?

Parrèsiast: Ook hier blijkt dat de minister van Financiën een zeer onjuiste verantwoording pleegt van de staatsontvangsten betreffende de royalty opbrengsten. En men gaat er prat op dat dankzij Rosebel Gold Mines/Iamgold de Surinaamse staat welvarend is en welvarender zal worden. Dat is vrijwel uitgesloten zolang deze politici hetzelfde beleid zullen blijven uitvoeren, namelijk frauduleuze begrotingen als leidraad voor vermeend goed bestuur. Suriname gaat naar de ratsmodee.

Wijze: Weten jullie wie hoogstwaarschijnlijk wel welvarender is geworden? Denk nou eens na mijn waardige burgers. Jullie weten het. Weten jullie ook waarom we niet in staat blijken te zijn grote delen van de bevolking van goed drinkwater te voorzien? Waarom kunnen jullie het onderwijssysteem niet naar een hoger niveau tillen? Waarom kunnen jullie je kinderen geen studie aanbieden in het buitenland? Weten jullie dat we alle studenten een volledige studiebeurs voor een studie in het buitenland kunnen schenken? Ja, weten jullie ook dat alle gepensioneerden een AOV-uitkering kunnen krijgen dat minimaal 4 maal hoger kon zijn? Oh ja, de ambtenaren waren door een minister voorgehouden dat ze in december 2012 een dertiende maandsalaris zouden krijgen. Weten deze ambtenaren dat ze een volledig jaarsalaris zouden kunnen krijgen als deze politici geen frauduleuze begrotingen zouden voorschotelen? Kennen jullie de armoedige toestand van Suriname vanaf de jaren tachtig tot en met 2002. Het is opnieuw in aantocht. De eerste stappen zijn al gezet. De manifestatie daarvan zal niet lang op zich laten wachten. Ik heb voor jullie eerder uiteengezet dat het geen tsunami zal zijn. Jullie ervaren het al, maar zoals altijd kiezen jullie voor zelfkastijding en zwijgen, nietwaar?

Dat is uw recht. Uw beschikkingsrecht. Wellicht dat ik hoop mag putten uit het feit dat vanaf vandaag jullie het zelfbeschikkingsrecht daadwerkelijk gaan uitvoeren. De blinddoeken heb ik jullie afgedaan, toch? Vanaf vandaag Srefidensi en ware ontwikkeling. Jullie vrijheid en waardigheid is aangetast: weten jullie door Wie? Maar belangrijker is het antwoord op de vraag: wie dit alles toestaat?

Lees verder... Consentrechten